Taş kırma ve eleme tesisi, Şantiyemiz Düzce ili, Merkez İlçesinde, Asar Köyü civarında yer almaktadır. Kalıcı Konutlar Mevkiinden itibaren Asar köyü istikametinde 2 km ilerlenerek şantiye sahamıza ulaşmak mümkündür. Konkasör tesisimiz için gerekli olan hammadde ihtiyacı uhdemizde bulunan maden sahamızda yer alan taş ocağından sağlanmaktadır. Taş ocağından, beton agregası ve yol yapım malzemesi için yetkili labaratuarlarda kalitesi belgelenmiş agrega(mıcır, taş tozu) üretimi yapılmaktadır. Taş ocağından delme-patlatma ve basamaklı açık ocak işletme yöntemi ile üretilen kalkerler, konkasör tesisinin kavrayabileceği boyuta düşürülmekte ve kamyonlarla tesise nakledilmektedir. Ocakta en önemli unsurumuz güvenlik olup, basamak boyları, genişlikleri şev açıları vb. ocak parametreleri teknik personellerimiz tarafından kontrol edilip uygun işletme yöntemi ile verimlilik sağlanabilmektedir. Güvenlikle beraber ekonomik unsurlarda dikkate alınarak kaliteli bir üretim gerçekleştirmemiz asıl hedefimizdir. 2 Adet 110'luk çeneli kırıcı, sekonder kırıcı, tersiyer kırıcı, dik milli kırıcı, elekler, silolar ve bantlardan meydana gelen bir tesistir. Kamyonla, tesise hammaddenin ilk giriş yeri olan çeneli kırıcıya giren hammadde ikincil ve üçüncül kırma işlemine tabi tutularak istenen boyutlara indirgenmekte buradan da elekler vasıtasıyla sınıflandırılıp kullanım yerine uygun nitelikte nihai ürün elde edilmektedir.

     Çalışan personel olarak işinde ehil olan gerekli deneyim, disiplin ve tecrübeye sahip kişiler tercih edilmektedir. Çalışanların gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri düzenli olarak verilmektedir.

Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi
Taş Kırma ve Eleme Tesisi